en ru pl

Asmens duomenų apsauga

Nuo 2018 m. gegužės 25 d. Europos Sąjungos šalyse įsigalioja naujasis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (BDAR)), kuris nustato aukštą privatumo ir asmens duomenų apsaugos standartą bei naujus asmens duomenų apsaugos reikalavimus.

AB Vilniaus šilumos tinklai atsakingai žiūri į savo klientų asmens duomenų apsaugą, todėl su Reglamentu susijusių priemonių įgyvendinimas yra vienas svarbiausių bendrovės prioritetų. Įgyvendindami naujuosius BDAR reikalavimus, mes reguliariai informuosime jus apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą ir naudojimą.

Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad AB Vilniaus šilumos tinklai, teikdami šilumos ir karšto vandens tiekimo paslaugas, privalo turėti ir naudoti tam tikrus kliento asmens duomenis LR teisės aktų nustatyta tvarka. Jei neturėtumėme šių duomenų, negalėtumėme vykdyti savo pareigų ir teikti šilumos ar / ir karšto vandens.

Norėdami sužinoti  kaip tvarkomi jūsų, kaip šilumos ir karšto vandens vartotojo duomenys (klientų), jūs galite perskaityti ir susipažinti su Informaciniu pranešimu dėl klientų duomenų tvarkymo. Jame rasite visą Jums būtiną informaciją apie asmens duomenų tvarkymą, kurią privaloma pateikti  pagal BDAR reikalavimus, sudarydami šilumos ir/ar karšto vandens pirkimo-pardavimo sutartis.

Jei Jūs atsiliepiate į bendrovės darbo skelbimą ir esate kandidatas dirbti mūsų bendrovėje, jūsų, kaip kandidato, duomenys bus tvarkomi remiantis šiais principais.

Visų Bendrovės tvarkomų asmens duomenų valdymo principus nustato ir  reglamentuoja Generalinio direktoriaus įsakymu patvirtintas Asmens duomenų tvarkymo aprašas. Jame rasite visą reikiamą informaciją apie klientų ar kitų trečiųjų asmenų  asmens duomenų tvarkymo tikslus, naudojamas IT saugos priemones, tvarkomas asmens duomenų kategorijas ir Jūsų asmens duomenų perdavimo kitiems principus. Kviečiame susipažinti.

Jūs būdami mūsų klientais, kaip asmens subjektas turite 8 teises, kurias jums suteikia naujasis Reglamentas. Norėdami įgyvendinti savo, kaip duomenų subjektų teises, jūs galite užpildyti šią formą ir pateikti mums vadovaujantis bendrovės parengtame Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo tvarkos taisyklėse nustatytais principais. Gavusi jūsų prašymą, Bendrovė, aprašytų šiame apraše procedūrų pagalba pasistengs Jūsų teises įgyvendinti.

Naršant mūsų svetainėje ir su ja susijusiose duomenų bazėse, jūsų asmens duomenų tvarkymo apimtys, tikslai ir pagrindai yra nustatyti svetainės privatumo politikojeTaip pat šioje svetainėje ir su ja susijusiose duomenų bazėse, bendrovė tvarko jūsų asmens duomenis.


Informaciniai pranešimai dėl asmens duomenų tvarkymo 


Už asmens duomenų apsaugą atsakingo pareigūno kontaktai:  tel. 8 (5) 266 7026, el. p. dap@chc.lt