Pradžia
lt
en

Korupcijos prevencija

Siekdama būti skaidria, vakarietiškus standartus atitinkančia įmone, AB Vilniaus šilumos tinklai vadovaujasi bendrovėje galiojančia Kovos su korupcija politika.

Kovos su korupcija politikos tikslas – pašalinti korupcijos prielaidas bendrovėje, sukurti veiksmingą kovos su korupcija sistemą, ugdyti nepakantumo korupcijai nuostatas, užtikrinti stabiliai veikiantį miesto šilumos ūkį ir kurti skaidrią bei efektyvią bendrovę.

Politikoje išskirtos 7 prioritetinės sritys, keliančios daugiausiai rizikų. Probleminėmis sritimis laikomi viešieji pirkimai, privačių interesų derinimas, giminių ir draugų protegavimas ir kitos sritys. Šių sričių skaidrumui skiriama daugiausia dėmesio.

Bendrovės Kovos su korupcija politika taikoma visiems darbuotojams, rangovams, tiekėjams, konsultantams, kitiems tarpininkams.

Vilniaus šilumos tinklai ne tik diegia ir taiko rizikos valdymo priemones įmonėje, bet įsipareigoja viešinti nustatytus korupcijos ar sukčiavimo atvejus. Turint informacijos apie rangovų ar trečiųjų asmenų daromą spaudimą bendrovės darbuotojams, skatinant juos nusižengti teisės aktams ir vidinėms bendrovėms instrukcijoms, bus informuotos teisėsaugos įstaigos.

Apie žinomus korupcijos atvejus bendrovėje galima pranešti užpildant specialią formą Praneškite apie korupciją! Pranešėjo anonimiškumas – garantuojamas.

Sąrašas pareigybių, į kurias pretenduojančių asmenų atžvilgiu yra kreipiamasi dėl informacijos gavimo pagal korupcijos prevencijos įstatymą

Išvada dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės 2017 m.

Išvada dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės 2018 m.

Dovanų priėmimo, gavimo, teikimo ir elgesio su jomis tvarka

Viešųjų ir privačių interesų deklaravimo ir pirkimo procedūrose dalyvaujančių darbuotojų nusišalinimo ar nušalinimo, esant interesų konfliktui, tvarkos aprašas


Pranešimai žiniasklaidai:

Apie Kovos su korupcija politikos reikšmę bendrovei ir aplinkai

Kuriame naują organizacijos valdymo kultūrą

VŠT vykdo antikorupcijos mokymus


Įmonėje už korupcijos prevenciją atsakingas Aurimas Kudūkis, Rizikų valdymo ir prevencijos vadovas (tel. 8 (5) 266 7113, el. p. aurimas.kudukis@chc.lt)