Pradžia
lt
en

Darbo užmokestis

Pareigybių pavadinimai 2018 m. 
Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis neatskaičius mokesčių (Eur)
Nepriklausomi valdybos nariai 600 

Įmonės vadovas

6378

Kiti aukščiausiojo lygio vadovai

3385

Kiti vadovai

1923
Specialistai  1135
Kvalifikuoti darbininkai 937
Darbininkai 740