Pradžia
lt
en

Darbo užmokestis

Pareigybių pavadinimai 2019 m. I kv. 
Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis neatskaičius mokesčių (Eur)
Nepriklausomi valdybos nariai 600 

Įmonės vadovas

6460

Kiti aukščiausiojo lygio vadovai

4347

Kiti vadovai

2510
Specialistai 1502
Kvalifikuoti darbininkai 1223
Darbininkai 969