Pradžia
lt
en

Asmens duomenų apsauga

Nuo 2018 m. gegužės 25 d. Europos Sąjungos šalyse įsigalioja naujasis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (BDAR)), kuris nustato aukštą privatumo ir asmens duomenų apsaugos standartą bei naujus asmens duomenų apsaugos reikalavimus.

AB Vilniaus šilumos tinklai atsakingai žiūri į savo klientų asmens duomenų apsaugą, todėl su Reglamentu susijusių priemonių įgyvendinimas yra vienas svarbiausių bendrovės prioritetų. Įgyvendindami naujuosius BDAR reikalavimus, mes reguliariai informuosime jus apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą ir naudojimą.

Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad AB Vilniaus šilumos tinklai, teikdami šilumos ir karšto vandens tiekimo paslaugas, privalo turėti ir naudoti tam tikrus kliento asmens duomenis LR teisės aktų nustatyta tvarka. Jei neturėtumėme šių duomenų, negalėtumėme vykdyti savo pareigų ir teikti šilumos ar / ir karšto vandens.

Informacinis pranešimas dėl tvarkomų jūsų asmens duomenų

Kandidatų asmens duomenų tvarkymas

Asmens duomenų tvarkymo aprašas  (informacija atnaujinama)

Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo tvarkos aprašas (informacija atnaujinama)


Už asmens duomenų apsaugą atsakingo pareigūno kontaktai:  tel. 8 (5) 266 7026, el. p. dap@chc.lt