Pradžia
lt
en

Valdyba

Julius Morkūnas
Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas

Privačių interesų deklaracija

Eglė Randytė
Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Šilumos ir vandens ūkio skyriaus vyriausioji specialistė

Privačių interesų deklaracija

Gerimantas Bakanas
Geležinkelio paslaugų ir investicijų grupės „Skinest Rail“ antrinės įmonės „CEE Railroad Reform Foundation“ valdybos narys

Privačių interesų deklaracija

Vytautas Švetkauskas
UAB „Bankroto ir restruktūrizavimo administravimas“ direktorius

Privačių interesų deklaracija

 

Narių atranką į AB Vilniaus šilumos tinklų valdybą reglamentuoja Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymas (Nr. VIII-1835) ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. 30-3081 (nauja redakcija 2017-11-16 Nr. 30-2857) patvirtintas Kandidatų į nepriklausomus Vilniaus miesto savivaldybės kontroliuojamų įmonių valdybų narius atrankos tvarkos aprašas.