en ru pl

Nacionalinė parama

Nauji VŠT chemijos ūkio įrenginiai didins įmonės efektyvumą

2017 m. rugsėjo mėnesį  AB Vilniaus šilumos tinklai pateikė paraišką Aplinkos projektų valdymo agentūrai (APVA) (tuo metu buvusiam Lietuvos apsaugos investicijų fondui) paraišką „E-2 šilumos papildymo vandens ruošimo schemos technologinės ir automatinės dalies rekonstravimas“.

2019 m. sausio 4 d. šiam projektui Lietuvos Respublikos aplinkos ministras skyrė 181 948 eurų finansavimą. Šis investicinis projektas iš dalies finansuojamas iš Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo.

Projektą buvo būtina įgyvendinti, kadangi senieji įmonės termofikacinio vandens ruošimo įrenginiai, atsižvelgiant į gaminamos energijos kiekius ir tuometinę infrastruktūrą buvo sumontuoti prieš 34 metus. Įrenginiai buvo susidėvėję, reikalavo daug eksploatacinių išlaidų, o vandens valymo procesai – neautomatizuoti. Technologinio vandens ruošimo proceso metu susidarė atliekos – vandens skaidrinimo dumblas, naudotos jonitinės dervos, jonitinių filtrų regeneravimo tirpalai ir dumblas, kuriuos būtina saugoti ir utilizuoti.

Projekto metu buvo įrengti šie šilumos tinklų papildymo vandens gamybos įrenginiai:
Mechaninio filtravimo įrenginys,1 vnt.
Žalio vandens šildytuvas, 1 vnt.
Koagulianto dozavimo mazgas, 1 kompl.
Natrio hipochlorito  dozavimo mazgas, 2 vnt.
Ultrafiltracijos įrenginys, 2 kompl.
Filtruoto vandens  talpa, 1 vnt.
Nuotekų skaidrinimo mazgas,1vnt.
Flokulianto ruošimo mazgas, 1 vnt.
Cheminio plovimo siurblinė,1 vnt.
Sieros rūgšties dozavimo mazgas,1 vnt.
Natrio šarmo  dozavimo mazgas, 1 vnt.
Sieros rūgšties dozavimo mazgas, 1 vnt.
Vandens po ultrafiltracijos talpa, 1 vnt.
Paduodamo vandens į atbulinio osmoso  įrenginius siurblinė, 1 vnt.
Dviejų pakopų atbulinio osmoso įrenginys, 2 kompl.
Antisakalanto dozavimo mazgas, 1 vnt.
Natrio metabisulfito dozavimo mazgas,1 vnt.
Nudruskinto vandens talpa, 1 vnt.
Nudruskinto vandens siurblinė, 1vnt.
Membraninis deaeratorius, 1 vnt.
Deaeruoto vandens pH korekcijos mazgas,1 vnt.
Pavarų jėgos spinta, 1 vnt.
Valdymo spinta, 2 vnt.
Elektros maitinimo spinta, 3 vnt.
Dažnio keitiklis, 4 vnt.
 
Įgyvendinus šį projektą – įrengus modernius šilumos tinklų papildymo vandens ruošimo technologinius įrenginius, nebesusidarys naudotų jonitinių dervų ir antracito atliekų. Apie 20 kartų sumažės dumblo kiekis, kuris kartu su periodiškai (kartą per 3–6 metus) susidarančių membraninių filtrų atliekomis bus priduodamas atliekų tvarkytojams.