en ru pl

Europos Sąjungos finansavimas

Vilniaus šilumos tinklams (VŠT) šilumos tiekimo tinklų rekonstravimui ir plėtrai skirtas Europos Sąjungos (ES) finansavimas. Iš Europos sąjungos Sanglaudos fondo lėšų bus finansuojamas  projektas Rajoninės katilinės Nr. 2 (RK-2) rekonstrukcija.

Viešoji įstaiga Lietuvos verslo paramos agentūra, atstovaujama direktoriaus Aurimo Želvio ir AB Vilniaus šilumos tinklų atstovaujamų direktoriaus Gerimanto Bakano, 2020-12-22 pasirašė projekto Nr. 04.1.1-LVPA-K-110-03-0008 „Rajoninės katilinės Nr.2 (RK-2) rekonstrukcija. Biokuro kogeneracinės jėgainės įrengimas, Pramonės g. 95, Vilnius“ finansavimo sutartį.

Projekto biudžete nustatyta didžiausia galima projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma – 8 150 000,00 Eur (aštuoni milijonai šimtas penkiasdešimt tūkstančių eurų). Projekto vykdytojui projektui įgyvendinti skiriama iki 4 890 000,00 Eur (keturių milijonų aštuonių šimtų devyniasdešimt tūkstančių eurų) projektui skirtų finansavimo lėšų.

Bendra projekto vertė viršija 11 mln. Eurų.

Projekto tikslas yra mažinti šilumos gamybos sąnaudas, energetikos poveikį aplinkai, plėsti efektyvią kogeneraciją, elektros ir šilumos energijos gamybą naudojant atsinaujinančius energijos išteklius.

Projekto eigoje numatoma RK-2 demontuoti garo katilus Nr.1,2 ir dujinį vandens šildymo katilą Nr.3. Atlaisvintoje vietoje ir esamoje laisvoje katilinės teritorijoje įrengti apie 2,6 MW elektrinės galios biokuro kogeneracinę aukšto efektyvumo jėgainę. Kogeneracinę jėgainę turėtų sudaryti 140 barų slėgio garo katilas, gaminantis 540 ºC perkaitintą garą su kuro ūkiu ir kitais reikalingais įrenginiais, kondensacinio dūmų ekonomaizeris ir drėgniems žemos temperatūros dūmams pritaikytas dūmtraukis, garo turbina.

Projektas yra patrauklus, nes užtikrina sąnaudų šilumos gamybai mažėjimą ir duoda tiesioginį aplinkosauginį efektą (mažina vidutiniškai 674 t CO2 išmetimą į atmosferą).

Šį projektą bendrovė planuoja užbaigti iki 2023 m. šildymo sezono pradžios.

 


 

 

Vilniaus šilumos tinklams (VŠT) šilumos tiekimo tinklų rekonstravimui ir plėtrai skirtas Europos Sąjungos (ES) finansavimas. 2019 m. balandžio 1 d. VŠT pateikė 7 paraiškas ES finansavimui gauti pagal konkursinę priemonę „Šilumos tiekimo tinklų modernizavimas ir plėtra“. Teigiamai įvertinus pateiktas paraiškas, 2019 m. lapkričio 28 ir gruodžio 23 d.  Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymais buvo patvirtintas finansavimo skyrimas.

Visų 7 VŠT projektų pagrindiniai tikslai yra padidinti centralizuoto šilumos tiekimo sistemos patikimumą, prieinamumą, saugumą ir šilumos vartojimo efektyvumą visame Vilniaus mieste. Šilumos tinklų modernizavimui ir plėtrai skirta 8,148 mln. eurų ES struktūrinių fondų lėšų. Kadangi ES struktūrinių fondų lėšomis galima finansuoti iki 50 proc. tinkamų projektų įgyvendinimo išlaidų, likusią sumą arba 11,069 mln. eurų, projektų įgyvendinimui skirs pati įmonė.

Numatyta rekonstruoti net 4 projektus Karoliniškių, Viršuliškių ir Senamiesčio mikrorajonuose. Minimų projektų ilgis siekia net 3 677,1 m šilumos trasų (arba 43,83 km perskaičiavus sutartiniais 100 mm skersmens viengubais vamzdžiais). Šilumos tiekimo tinklų rekonstrukcija leis sumažinti šilumos nuostolius tinkluose apie 3 109,91 MWh/metus bei sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) emisijas apie 551,56 t/metus. Šilumą tieksime atnaujintais šilumos tiekimo tinklais, kurių amžius šiandien siekia net 30–60 metų ir kuriais aptarnaujame daugiau kaip 60 tūkst. vartotojų.

Papildomai suplanuota šalia esamos šilumos tiekimo trasos į Pilaitės mikrorajoną įrengti naują bekanale technologija paklotą šilumos tiekimo vamzdį, kurio ilgis siekia 1 970 m šilumos trasos (arba 6,8 km perskaičiavus sutartiniais 100 mm skersmens viengubais vamzdžiais), o vidutinis amžius net 26,5 metų. Šilumos energijos tiekimo patikimumas ir kokybė padidės net 10 228 šilumos vartotojams, o šilumos energijos nuostoliai sumažės 489,9 MWh per metus, o šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) emisijas apie 86,89 t/metus.

Taip pat numatyta įgyvendinti 2 naujų vartotojų prijungimo projektus Oreivių bei Trinapolio g. Minėtais projektais planuojama prie Vilniaus miesto centralizuoto šilumos tiekimo integruoto tinklo prijungti naujus pastatus, kurių bendras plotas sudaro 93 733 kvadratiniai metrai, kurių projektinis šilumos poreikis siekia net 9,19 MW. Metinis naujų pastatų šilumos suvartojimas sieks 5 435 MWh. Naujų šilumos vartotojų prijungimui prie Vilniaus miesto centralizuoto šilumos tiekimo integruoto tinklo bus nutiesta 1 433 m šilumos trasų (arba 3,17 km perskaičiavus sutartiniais 100 mm skersmens viengubais vamzdžiais).

Šiuos projektus bendrovė planuoja užbaigti iki 2021/2022 m. šildymo sezono pradžios.

 

Europos Sąjungos fondų finansuojami projektai: 

 

  1. Magistralinių šilumos tiekimo tinklų nuo ŠK-92429 iki Vingrių siurblinės rekonstrukcija;
  2. Šilumos tiekimo tinklų nuo taško ŠK-92535R1 iki ŠK-08332 rekonstrukcija;
  3. Šilumos tiekimo tinklų nuo ŠK92523 iki ŠK92527 rekonstrukcija;
  4. Šilumos tiekimo tinklų nuo ŠK-92445 iki ŠK-92475R rekonstrukcija;
  5. Šilumos tiekimo tinklų žiedo įrengimas tarp ŠK-92739 ir ŠK-92751;
  6. Naujo vartotojo Oreivių g. 32 prijungimas prie šilumos tiekimo tinklų;
  7. Naujo vartotojo Trinapolio g. 9 prijungimas prie šilumos tiekimo tinklų.

 

 

 


 

Vilniaus šilumos tinklams (VŠT) šilumos tiekimo tinklų rekonstravimui skirtas Europos Sąjungos (ES) fondų finansavimas. 2017 m. rudenį VŠT pateikė paraiškas ES finansavimui gauti pagal konkursinę priemonę „Šilumos tiekimo tinklų modernizavimas ir plėtra“. Teigiamai įvertinus pateiktas paraiškas, 2018 m. kovo 23 d. ir gegužės 3 d. LR Energetikos ministro įsakymais buvo patvirtintas finansavimo skyrimas.

Iš viso vienuolika VŠT projektų, kuriais siekiama sumažinti šilumos nuostolius tinkluose, padidinti šilumos tiekimo kokybę ir patikimumą vartotojams, skirta 8,744 mln. eurų ES struktūrinių fondų lėšų. Kadangi ES struktūrinių fondų lėšomis galima finansuoti iki 50 proc. tinkamų projektų įgyvendinimo išlaidų, dar tiek pat, t. y. 50 proc. sumos arba 8,744 mln. eurų, projektų įgyvendinimui skirs pati įmonė.

„Numatėme rekonstruoti apie 19,52 km šilumos trasų (arba 90,32 km perskaičiavus sutartiniais 100 mm skersmens viengubais vamzdžiais). Šilumos tiekimo tinklų rekonstrukcija mums leis sumažinti šilumos nuostolius tinkluose apie 5046,36 MWh bei sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) emisijas apie 1145,78 t/metus. Rekonstruosime įmonės valdomus šilumos tiekimo tinklus Naujamiestyje, Užupyje, Žirmūnuose, Šnipiškėse, Santariškėse, Baltupiuose, Senamiestyje ir centrinėje miesto dalyje. Šilumą tieksime atnaujintais šilumos tiekimo tinklais, kurių amžius šiandien siekia apie 30–60 metų ir kuriais aptarnaujame daugiau kaip 100 tūkst. vartotojų“, – sako VŠT Technikos direktorius Jevgenijus Sakovičius.

Šiuos projektus bendrovė planuoja užbaigti iki 2021 m. vasaros.

Europos Sąjungos fondų finansuojami projektai: