Pradžia
lt
en

Informacija apie sutartis

Sudaryti naujų sutarčių nebūtina

Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka galioja šilumos pirkimo-pardavimo sutarčių su šilumos vartotojais standartinės sąlygos, kurios reglamentuoja abiejų šalių tarpusavio santykius, pareigas, teises ir atsakomybę. Todėl pasikeitus šilumos tiekėjui naujų sutarčių sudaryti nebūtina.

Jei vis dėlto pageidaujate sudaryti sutartis popierine forma, galite jas pasirašyti AB „Vilniaus šilumos tinklai“ klientų aptarnavimo centruose.

 

Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymas

Dėl šilumos pirkimo–pardavimo sutarčių standartinių sąlygų aprašo patvirtinimo