Pradžia
lt
en

Pranešimai žiniasklaidai

Birželio mėnesį taikomos naujos šilumos ir karšto vandens kainos

Nuo birželio 1 d. AB „Vilniaus šilumos tinklų“ (VŠT) klientams taikomos naujos šilumos kainos, kurios yra apskaičiuotos pagal šių metų balandžio mėn. Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (VKEKK) ir Vilniaus miesto savivaldybės (VMS) tarybos patvirtintas šilumos bazinės kainos dedamąsias. Šilumos ir karšto vandens kainos keičiasi ir dėl Lietuvoje nebegaliojančio lengvatinio 9 proc. pridėtinės vertės mokesčio (PVM), kuris nuo birželio mėnesio siekia 21 procentą.

Galutinė centralizuotai tiekiamos šilumos kaina vartotojams birželio mėn. yra 5,09 ct/kWh, įskaitant PVM (21 proc.).

Galutinę šilumos kainą sudaro pastovioji ir kintamoji kainos dedamosios bei PVM (21 proc.). Pastovioji kainos dedamoji birželio mėn. yra 1,07 ct/kWh ir sudaro 21 proc. visos kainos. Atsižvelgiant į atitinkamo laikotarpio kuro ir pirktos šilumos kainas, kintamoji kainos dedamoji yra 3,14 ct/kWh ir sudaro 61,6 proc. visos kainos. Naujai taikomas PVM (21 proc.) yra 0,88 ct/kWh sudaro 17,4 proc. visos šilumos kainos.

Kol VKEKK nėra patvirtinusi „Vilniaus šilumos tinklų“ karšto vandens dedamųjų, apskaičiuodama galutines karšto vandens kainas VŠT vadovaujasi 2016 m. gruodžio 23 d. VKEKK nustatytomis UAB „Vilniaus energija“ karšto vandens kainos dedamosiomis ir naujai taikomu PVM (21 proc.).

Birželio mėnesį karšto vandens kainos sostinės gyventojams daugiabučių namų gyventojai už 1 m3 karšto vandens mokės 5,19 Eur, o gyvenantys ne daugiabučiuose namuose – 4,97 Eur, įskaitant PVM (21 proc.).

Per pastaruosius dvejus metus VKEKK ir Vilniaus miesto savivaldybės pastangomis šilumos kaina vilniečiams buvo sumažinta 36 proc. Šilumos kainos mažinimas išlieka prioritetiniu savivaldybės ir VŠT tikslu – įgyvendinus ilgalaikius šilumos ūkio modernizavimo ir pigesnio kuro panaudojimo projektus bus siekiama užtikrinti mažiausią ekonomiškai pagrįstą kainą sostinės gyventojams.

Nuo birželio kompensacijas už šildymą galės gauti šeimos, kurių išlaidos šildymui, nepriklausomai nuo šildymo būdo, sieks daugiau nei 10 proc. jų pajamų. Dėl teisės į kompensacijas nustatymo gyventojai gali kreiptis į VMS Socialinių reikalų ir sveikatos departamento Socialinių išmokų skyrių.


Šilumos kainos gyventojams 2017 m. birželio mėn.
Karšto vandens kainos gyventojams 2017 m. birželio mėn.
Šilumos kainos verslui 2017 m. birželio mėn.
Karšto vandens kainos verslui 2017 m. birželio mėn.