Pradžia
lt
en

Šilumos paskirstymo metodai

Šilumos paskirstymo vartotojams metodai

Siekiant užtikrinti tikslesnį šilumos paskirstymą, kuris atitiktų vartotojų poreikius, Valstybinė energetikos ir kainų kontrolės komisija pritarė parengtų 10 šilumos paskirstymo metodų ir Šilumos paskirstymo vartotojams metodų rengimo ir taikymo taisyklių pakeitimams. 

Nauji šilumos paskirstymo metodai įsigalioja nuo 2017 m. rugpjūčio 1 d.

Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimai (žr. Nr. 48-53, 55, 56)

 

Nauja atskira sąskaitos eilutė „Šilumos kiekis su nepaskirstytu karštu vandeniu“

Nuo 2017 m. rugpjūčio 1 d. šilumos ir karšto vandens tiekėjams taikant Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimais patvirtintas įsigaliojusias naujas Komisijos rekomenduojamų šilumos paskirstymo metodų redakcijas bei atitinkamai vartotojams pateikiant teisės aktais papildytą šilumos ir karšto vandens tiekėjo teikiamos sąskaitos formą, Vilniaus miesto vartotojams skirtose sąskaitose nurodyta nauja atskira eilutė „Šilumos kiekis su nepaskirstytu karštu vandeniu“.