Pradžia
lt
en

Elektros energijos įsigijimai

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. kovo 3 d. nutarimo Nr. 277 „Dėl įmonių veikiančių energetikos srityje, energijos ar kuro, kurių reikia elektros ir šilumos energijai gaminti, pirkimų taisyklių patvirtinimo“ 138 punktu turi būti skelbiami visi energijos išteklių įsigijimai biržoje.

AB „Vilniaus šilumos tinklai" skelbia informaciją apie elektros energijos įsigijimą „Nord Pool AS“ elektros energijos biržoje. Pateiktoje lentelėje nurodomi konkrečios dienos suminiai sandorių duomenys. 

Aukciono data Elektros energija Pirkimo-pardavimo sutarčių galiojimo terminas
Pirkimo-pardavimo sutartyse nurodytas elektros energijos kiekis, MWh Pirkimo-pardavimo sutartyse nustatyta elektros energijos kaina, Eur/MWh
2017 08 01 41,9 34,91 2017 08 02
2017 08 02 36,2 32,65 2017 08 03
2017 08 03 46,9 30,11 2017 08 04
2017 08 04 50,1 24,44 2017 08 05
2017 08 05 48,7 21,61 2017 08 06
2017 08 06 51,2 36,42 2017 08 07
2017 08 07 48,1 36,83 2017 08 08
2017 08 08 45,5 40,23 2017 08 09
2017 08 09 47,6 38,32 2017 08 10
2017 08 10 35,9 38,81 2017 08 11
2017 08 11 45,6 24,15 2017 08 12
2017 08 12 45,5 25,86 2017 08 13
2017 08 13 48,1 34,7 2017 08 14
2017 08 14 48,1 36,15 2017 08 15
2017 08 15 40,9 50,61 2017 08 16
2017 08 16 48,0 41,35 2017 08 17
2017 08 17 48,2 45,43 2017 08 18
2017 08 18 49,5 31,5 2017 08 19
2017-08-19 49,0 28,11 2017-08-20
2017-08-20 50,3 37,38 2017-08-21
2017 08 21 51,0 44,35 2017 08 22
2017 08 22 31,6 59,36 2017 08 23

 

„Vilniaus šilumos tinklai“
Jočionių g. 13, LT-02300 Vilnius
Kodas Juridinių asmenų registre 124135580

Kontaktinis asmuo Gintaras Petručionis
Tel. (8 5) 266 7218

2017 m. elektros energijos įsigijimai.