Pradžia
lt
en

Elektros energijos įsigijimai

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. kovo 3 d. nutarimo Nr. 277 „Dėl įmonių veikiančių energetikos srityje, energijos ar kuro, kurių reikia elektros ir šilumos energijai gaminti, pirkimų taisyklių patvirtinimo“ 138 punktu turi būti skelbiami visi energijos išteklių įsigijimai biržoje.

AB „Vilniaus šilumos tinklai" skelbia informaciją apie elektros energijos įsigijimą „Nord Pool AS“ elektros energijos biržoje. Pateiktoje lentelėje nurodomi konkrečios dienos suminiai sandorių duomenys. 

Aukciono data Elektros energija Pirkimo-pardavimo sutarčių galiojimo terminas
Pirkimo-pardavimo sutartyse nurodytas elektros energijos kiekis, MWh Pirkimo-pardavimo sutartyse nustatyta elektros energijos kaina, Eur/MWh
2017 06 01 77,8 35,35 2017 06 02
2017 06 02 78,0 38,31 2017 06 03
2017 06 03 77,9 31,92 2017 06 04
2017 06 04 62,2 50,36 2017 06 05
2017-06-05 74,5 63,80 2017-06-06
2017-06-06 54,4 43,76 2017-06-07
2017-06-07  45,0  44,00  2017-06-08
2017-06-08 44.3 45.48 2017-06-09
2017-06-09 43.8 46.76 2017-06-10
2017-06-10 43.4 44.16 2017-06-11
2017-06-11 44.9 39.93 2017-06-12
2017-06-12 43,6 31,01 2017-06-13
2017-06-13 46,8 41,86 2017-06-14
2017-06-14 55,8 44,12 2017-06-15
2017-06-15 57,5 41,10 2017-06-16
2017-06-16 52,4 42,94 2017-06-17
2017-06-17 54,6 43,04 2017-06-18
2017-06-18 57,1 39,92 2017-06-19
2017-06-19 41,1 36,50 2017-06-20
2017-06-20 41,2 34,70 2017-06-21
2017-06-21 41,5 35,27 2017-06-22
2017-06-22 41,4 31,96 2017-06-23
2017-06-23 41,4 22,85 2017-06-24
2017-06-24 41,3 23,40 2017-06-25
2017-06-25 46,8 27,94 2017-06-26
2017-06-26 39,5 37,82 2017-06-27

AB „Vilniaus šilumos tinklai“
Jočionių g. 13, LT-02300 Vilnius
Kodas Juridinių asmenų registre 124135580

Kontaktinis asmuo Gintaras Petručionis
Tel. (8 5) 266 7218

 2017 m. elektros energijos įsigijimai.