Pradžia
lt
en

Biokuro įsigijimai

Vadovaujantis 2015 m. rugsėjo 16 d. nutarimu Nr. 992 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. kovo 3 d. nutarimo Nr. 277 „Dėl įmonių veikiančių energetikos srityje, energijos ar kuro, kurių reikia elektros ir šilumos energijai gaminti, pirkimų taisyklių patvirtinimo“ 138 punktu visi energijos išteklių įsigijimai biržoje turi būti skelbiami.

Bendrovė įsigydama kurą UAB „Baltopool“ energijos išteklių biržoje skelbia informaciją apie kuro įsigijimą.

Aukciono data Kuro pristatymo laikotarpis* Perkamo kuro rūšis*  Pirkimo-pardavimo sutartyse nurodytas kuro kiekis, tne Pirkimo-pardavimo sutartyse nustatyta kuro kaina, Eur/tne Pirkimo-pardavimo sutarčių galiojimo terminas
2017-06-06 W23 SM3

90

114,00 2017-06-11
W24 810 115,00 2017-06-18
W25 1020 108,00 2017-06-25
2017-06-13 W24 SM3 210 119.43 2017-06-18
W25 18 110.00 2017-06-25
W26 978 107.95 2017-07-02
2017-06-20 W26 SM3 54 109,00 2017-07-02
W27 780 110,00 2017-07-09

* Tiekimo laikotarpio ir kuro rūšies aprašymas energijos išteklių biržos UAB „Baltpool“ prekybos biokuro produktais sąlygose.

Biokuro įsigijimai 2017 m. kovo-gegužės mėn.

 

Įsigijančioji organizacija, kodas, adresas, kontaktinis asmuo ir telefono numeris
AB „Vilniaus šilumos tinklai“
Įm. kodas 124135580 
Jočionių g. 13, LT-02300 Vilnius

Kontaktinis asmuo Karolina Bielskutė, tel. (8-5) 219 7639