Pradžia
lt
en

Investicijos

201702 01 Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 1-817 suderintas 2017–2019 m. AB Vilniaus šilumos tinklų investicijų planas, pagal kurį AB Vilniaus šilumos tinklai planuoja į tinklų ir sistemų plėtrą per trejus metus investuoti virš 70 milijonų eurų.

2017 m. investicijos į tinklų ir sistemų plėtrą sudaro 11.198.000 Eurų

2017–2019 m. AB Vilniaus šilumos tinklai planuoja investuoti į šilumos tiekimo tinklų modernizavimą ir rekonstravimą 12.533.000 EUR, šilumos tiekimo tinklų plėtrai numatoma skirti iki 4.000.000 EUR.

Per šiuos tris metus planuojama modernizuoti virš 8 km šilumos tiekimo tinklų (Savanorių pr., Paplaujos g., Didlaukio g., Aukštaičių g. ir kt.). Investicijos nukreiptos į seniausius (1957–1986 m.) ir avaringiausius šilumos tiekimo tinklų ruožus, taip siekiant užtikrinti šilumos tiekimo patikimumą ir sumažinti šilumos nuostolius tinkluose.

Planuojamos investicijos ir į aplinkosauginių priemonių diegimą, siekiant sumažinti garo ir vandens šildymo katilų azoto oksidų išmetimus, į informacinių sistemų diegimą ir modernizavimą, į termofikacinių elektrinių, rajoninių ir vietinių katilinių įrengimų efektyvumo didinimą, biokuro naudojimo šilumos energijos gamybai pajėgumų didinimą.